Advocatenkantoor De Backer stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te behalen. Daarbij gaat het niet om een resultaatsverbintenis maar enkel om een inspanningsverbintenis. Belangrijk is dat wij al onze vakkennis en knowhow investeren in elke opdracht, met het oog op een maximaal resultaat.

Tenzij anders afgesproken worden onze prestaties aangerekend tegen een vast uurtarief. Dit bedraagt:
- advocaat: € 75/u
- advocaat-medewerker: € 50/u
Verplaatsingen worden aangerekend à € 0,50/km. Bij nieuwe cliënten wordt vooraf een provisie op het ereloon gevraagd. Het bedrag hiervan is afhankelijk van de te leveren prestaties.